Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


Kategorier

KRL support-forum.      
asonne
2013-04-19 14:11:35

Notér mig for svar

KMD nu med korrektion for variabelt antal særydelsesperioder

KRL har for data der indberettes via Silkeborg Data korrigeret for at der i Silkeborg Datas lønindberetning indgår enten 4 eller 5 ugers betalinger for genetillæg og overarbejde pr. månedsløn, således at der i en årsløn samlet er 52 uger. Frem til januar 2011 korrigerede KRL indberetningerne til 5 uger pr. lønperiode. Siden januar 2011 har KRL justeret indberetningerne til at indeholde 4,33 uger pr. måned, for at undgå at udsving af denne mere tekniske karakter skal påvirke lønudviklingen. I SIRKA føres korrektionen med 4,33 uger nu tilbage til 2007.

For så vidt angår indberetningerne fra KMD har KRL hidtil været af den opfattelse, at de enkelte brugere selv styrede antallet af særydelsesuger pr. lønperiode og at det desuden var forskelligt pr. måned brugerne imellem, således at det ikke var muligt for KRL at korrigere indberetningerne.

Imidlertid har KRL i forbindelse med undersøgelser af data rettet henvendelse til KMD for at få afklaret om det faktisk forholdt sig sådan, idet data indikerede en form for ensartethed.

KRL fik i den forbindelse oplyst, at KMDs brugere alle indberetter særydelsesperioder efter samme plan, der er kendt for et år ad gangen. Dermed er det muligt for KRL også at korrigere særydelsesperioderne til 4,33 pr. lønperiode for indberetningerne fra KMD.

Dette indføres pr. januar 2013, som også er en måned, hvor der ellers ville have indgået 5 ugers særydelser for KMD-indberetningerne. I SIRKA føres denne ændring også tilbage til 2007.