Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


Kategorier

KRL support-forum.      
asonne
2013-04-19 14:10:50

Notér mig for svar

Handicaphjælpere

KRL har haft fokus på indberetninger af handicaphjælpere også kaldet borgerstyrede personlige assistenter (BPA). Årsagen er, at indberetningen af disse har givet anledning til forskellige forstyrrelser af data, som nu er korrigeret.

Kommunerne står ofte for lønudbetalingen til handicaphjælperne, men er ikke arbejdsgivere for dem. Arbejdsgiverforpligtelsen påhviler som udgangspunkt den handicappede selv eller en person udpeget hertil. Handicaphjælperne er ikke omfattet af en kommunal overenskomst, og skal derfor heller ikke indgå i KRLs statistikker. Det har de dog hidtil gjort i et vist omfang og på forskellig vis set over tid.

Indberetningerne er sket på lønklasser oprettet til Social- og Sundhedspersonale (øvrige) eller på nogle lønklasser, der i statistikken er optalt på stillingskode 135 ”Øvrige”. KRL har også erfaret, at der over tid er sket ændringer i de muligheder der har været for indberetninger.

KMD oprettede eksempelvis i 2010 særskilte lønklasser til handicaphjælperne, der skulle anvendes i stedet for lønklasserne vedr. sosu-overenskomsten. De gamle lønklasser blev dog ikke afsluttet og benyttes fortsat, dog i et noget mindre omfang end tidligere.

En stor andel af handicaphjælperne har endvidere været indberettet med en ansættelsesstatus, der optælles som ekstraordinært ansatte, dvs. som ansatte med løntilskud, hvilket de ikke er i den definition, KRL anvender i forhold til personer ansat i løntilskudsjob.

Pr. januar 2013 korrigeres data for handicaphjælpere, således at de ikke længere indgår i statistikken. KRL korrigerer for de lønklasser, der er identificeret til at omhandle handicaphjælpere. Der indberettes handicaphjælpere på andre lønklasser – men de anvendes også til at indberette overenskomstdækket personale – så indtil videre indgår disse handicaphjælpere fortsat i statistikken som hidtil. Langt de fleste handicaphjælpere bliver dog taget ud af statistikken ved denne øvelse.

KRL korrigerer data fra 2007 og frem.

I Tabel 1 vises en opgørelse over fordelingen på stillingsgruppe for de handicaphjælpere, der tages ud.

Tabel 1 Handicaphjelpere.xlsx