Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


Kategorier

KRL support-forum.      
asonne
2011-04-15 09:21:17

Notér mig for svar

Personale ved kommunale forsyningsselskaber korrigeres ud

Senest pr. januar 2010 skulle kommunale forsyningsselskaber været omdannet til aktieselskaber, og personalet dermed i princippet ikke længere være en del af den kommunale drift, og burde ideelt set være ude af data.

Kommunerne har dog i en overgangsperiode frem til januar 2012 fortsat mulighed for at varetage de administrative opgaver som eksempelvis lønanvisning.

Efterhånden som kommunerne har fået adskilt forsyningsdelen inkl. lønanvisningen, er personalet ved selskaberne udgået af data. KRL har gennem 2010 månedsvis forsøgt at opgøre, hvor mange fuldtidsbeskæftigede der er udgået af den kommunale sektor som følge heraf.

I forbindelse med årsskiftet er mange forsyningsvirksomheder udgået af data. Set i lyset af den opmærksomhed personaletal får i øjeblikket samt at KRL vurderer, at kunne identificere personalegruppen forholdsvis præcist, har KRL valgt at korrigere data for personale ved forsyningsselskaber, der med udgivelsen af januar 2011 derfor er udeladt.

Identifikationen sker via KRLs institutionsregister, hvor forsyningsselskaberne er oprettet som egne institutioner. Institutionerne dannes på baggrund af den indberettede los/afdelingskode. Langt de fleste kommuner har fra 2010 overført deres forsyningspersonale til entydige los-koder, men der findes enkelte kommuner, der ikke har. Desuden er der tilfælde, hvor udskillelsen til egen los-kode først er sket i løbet af 2010.

I lønudviklingsrapporterne 2010/2011 vil 2010 data være korrigeret således, at personalet ved forsyningsselskaberne heller ikke indgår i 2010.

Korrektionen betyder, at der er udeladt 3.417,5 fuldtidsbeskæftigede pr. januar 2010 og 2.064,1 pr. januar 2011.

En oversigt over de forsyningsselskaber, der pr. januar 2011 er udeladt af data er vedhæftet.

Forsyningsvirksomheder januar 2010-2011.pdf